Železobetonové stropy

Úvod Co umíme Stropy

Váháte, jakou technologii zvolit pro strop vašeho rodinného domu? Volte léty prověřenou jistotu. Železobetonové stropy nabízí jako jediná stropní technologie oboustrannou nosnost. To znamená, že železobetonové stropy mají daleko větší únosnost a nižší riziko deformace. Betonová deska nepotřebuje podpěry po celém obvodu objektu, což umožňuje vytvořit vzdušnější interiér, než je tomu u ostatních stropních technologií, které jsou značně limitovány.

Univerzálnost

Monolitický strop je univerzální, lze jej použít takřka nad kterýmkoliv půdorysem stavby. Železobetonové stropy mohou být zakončeny v oblouku, nebo v jiných atypických tvarech. Betonové stropy svou cenou konkurují ostatním stropním systémům, ovšem nabízí nesporně vyšší kvalitu a již zmíněnou univerzálnost. Lze do nich vkládat různé otvory a prostupy, nepotřebují ztužující věnce, jelikož samotný monolitický strop je sám o sobě dokonale tuhý. Nespornou výhodou je také spotřeba následného materiálu. Železobetonový strop nevyžaduje žádnou větší péči, postačí nahodit ve dvou vrstvách štukovou omítku a máte hotovo.

Možné rozvody ve stropě

Elektroinstalační materiál lze jednoduše rozvést za pomoci husích krků, které se vkládají do spodních výztuží. Není tedy třeba cokoliv v železobetonovém stropě dovrtávat a vést elektrické rozvody až nad stropem.

Postup realizace železobetonových stropů

Postup realizace železobetonových stropů je klíčovým faktorem při výstavbě a zajišťuje stabilitu a bezpečnost celé konstrukce. Při této fázi je nezbytné dodržovat pečlivý postup, který zahrnuje několik kroků. Před samotným zahájením stavby je nezbytné provést detailní statický výpočet a návrh železobetonových stropů. To zahrnuje analýzu nosné konstrukce, volbu vhodného materiálu a stanovení optimální tloušťky stropní desky.

Dalším krokem je tzv. šalování, tedy bednění pro betonování. Jedná se o klíčový prvek pro vytvoření požadovaného tvaru stropu. Při přípravě šalouně je důležité dbát na pečlivé upevnění a správné rozmístění bednění podle projektové dokumentace.

Po přípravě šalouně následuje pokládání výztuže. Ocelová výztuž je umístěna podle statického návrhu a slouží k zesílení stropní desky a zajištění optimální pevnosti.

Betonování

Samotné betonování je klíčovým okamžikem. Kvalita betonu a správná technika betonování mají vliv na celkovou pevnost a odolnost stropu. Dodržení správného poměru směsi betonu je klíčové pro dosažení optimálních vlastností materiálu.

Monolitické železobetonové stropy, kde se jedná o jednotnou konstrukci bez spojů, nabízejí výjimečné vlastnosti. Jsou odolné vůči deformacím, což minimalizuje riziko trhlin a poruch. Tento postup zároveň umožňuje dosáhnout vynikající únosnosti a stability stropu.

Rozdělení železobetonových stropů

Klasické stropní desky: Tento typ stropu je běžně využíván ve stavbách s běžným zatížením. Klasická stropní deska je obvykle prefabrikována a poté instalována na stavbě.

Stropy s prefabrikovanými panely: Prefabrikované panely jsou vyrobeny předem a přivezeny na místo stavby. Tento postup umožňuje rychlejší montáž a efektivnější výstavbu.

Monolitické stropy: Monolitické stropy jsou jednou z nejmodernějších variant, kde se strop vytváří jako jednolitý celek. To poskytuje vynikající únosnost a eliminuje problémy spojené se spoji a spojovacími prvky.

Výběr konkrétního typu železobetonového stropu závisí na specifických požadavcích stavby a preferencích investora. Bez ohledu na volbu však pečlivá realizace postupu a dodržení normativních předpisů jsou klíčem k zajištění optimálních vlastností a dlouhé životnosti konstrukce. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.