Stavba a oprava betonových mostů

Naše společnost nabízí komplexní služby v celé řadě oblastí zahrnující betonáže monolitických železobetonových konstrukcí. Ne jinak je tomu i v případě výstavby mostních konstrukcí při realizaci dálničních, silničních i železničních staveb. Zabýváme se výstavbou spřažených ocelobetonových mostů, výrobou i montáží ocelových mostních konstrukcí. Zajišťujeme plynulý chod dopravy po provizorních mostech. Máme k dispozici vlastní techniku pro výstavbu podpěrných konstrukcí a skruží.

Stavba mostů po celé ČR

Mosty stavíme po celé České republice. Vždy se řídíme lokálními podmínkami, náš postup plně přizpůsobíme terénu a dalším nástrahám stavby. Nabízíme mnohaleté zkušenosti a široké znalosti oboru. Výstavba betonových mostů je nedílnou součástí naší pracovní činnosti. Montujeme prefabrikované mosty, stavíme obloukové mosty, ocelové mosty, zavěšené i visuté konstrukce.

Opravy betonových mostů

Rozhodl statik o opravě mostu ve vaší obci? Přijedeme jej opravit. Známe postupy, máme techniku, používáme moderní technologie. Bude-li to možné, zajistíme také plynulou dopravu po dobu opravy mostu. Opravy mostů provádíme po celé České republice.