Zakládání staveb

Úvod Co umíme Zakládání staveb

Monolitické betonové konstrukce patky a pasy se často kombinují s litím betonu do výkopu a ztraceným bedněním. Základové patky a pasy se řadí do plošných základů, které se nejvíce využívají u staveb rodinných domů.

Jak na základové patky a pasy

Přes základové pasy se leje podkladový beton, čímž se vytváří ucelený betonový základ, tedy betonová deska vašeho budoucího domu. Betonová deska se poté musí urovnat do vodorovné roviny.

Rozdíl mezi patkami a pasy

Patky a pasy se odlišují především svou délkou. Patky jsou charakterizovány jako kratší pasy. Základové patky a pasy jsou jakousi rýhou v terénu pod nosnými zdmi a u dalších nosných konstrukcí domu. O výběru patky nebo pasy rozhoduje půdní složení. Cílem je vytvořit maximálně stabilní betonové základy, aby byly vhodně připraven na následnou výstavbu.

Atypické bednění

V případě, že váš terén vyžaduje použití atypického bednění, pomůžeme vám i v těchto případech. Jsme vybaveni na práci v jakýchkoliv podmínkách. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat. Umíme také základové desky na klíč, opěrné zdi, železobetonové stropy a ostatní železobetonové konstrukce.